HỦY BỎ VÀ PHÍ HỦY BỎ

I. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Linh Hưng (linhhungtourist.com.vn):

1. Nếu Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Linh Hưng (linhhungtourist.com.vn) không thực hiện được chuyến đi, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Linh Hưng (linhhungtourist.com.vn) báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng đã đóng tiền trong vòng bảy ngày kể từ lúc thông báo việc hủy bỏ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Linh Hưng (linhhungtourist.com.vn) chịu mọi chi phí về dịch vụ mà công ty đã đặt trước cho đoàn như: đặc cọc dịch vụ khách sạn,nhà hàng xe cộ, tàu thuyền…
II. Trường hợp chuyến đi bị hủy do khách hàng :

1.Trước ngày khởi hành, nếu có thành viên trong đoàn của khách hàng vì bất cứ lý do gì không thể tham dự được chuyến đi, khách hàng phải báo ngay cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Linh Hưng (linhhungtourist.com.vn) và chịu chi phí hủy bỏ như sau:

Đối với ngày thường:

  • Hủy trước 15 ngày so với ngày khởi hành: 30% tiền Tour + 100% Giá vé máy bay/tàu/xe (nếu có)
  • Hủy từ trước 10 đến 15 ngày so với ngày khởi hành: 50% tiền Tour + 100% giá vé máy bay/tàu/xe (nếu có)
  • Hủy từ trước 5 đến 10 ngày so với ngày khởi hành: 70% tiền Tour + 100% giá vé máy bay/tàu/xe (nếu có)
  • Hủy từ 5 ngày so với ngày khởi hành: 100% tiền Tour + 100% giá vé máy bay/tàu/xe (nếu có)
  • Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 5 ngày trước ngày khởi hành.

Đối với ngày Lễ, Tết:

  • Hủy trước 30 ngày so với ngày khởi hành: 30% tiền Tour + 100% giá vé máy bay/tàu/xe (nếu có)
  • Hủy từ trước 20 đến 30 ngày so với ngày khởi hành: 50% tiền Tour + 100% giá vé máy bay/tàu/xe (nếu có)
  • Hủy từ trước 10 đến 20 ngày so với ngày khởi hành: 70% tiền Tour + 100% giá vé máy bay/tàu/xe (nếu có)
  • Hủy từ 10 ngày so với ngày khởi hành: 100% tiền Tour + 100% giá vé máy bay/tàu/xe (nếu có)

2.Việc thông báo hủy bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Linh Hưng (linhhungtourist.com.vn) bằng văn bản e- mail hoặc fax và phải được Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Linh Hưng (linhhungtourist.com.vn) xác nhận. Trường hợp hủy bỏ bằng điện thoại sẽ không được chấp nhận.

3.Không hoàn lại tiền đối với những khách hàng bỏ dở chương trình du lịch giữa chừng.

4.Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 7, Chủ Nhật.