CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách Bảo mật thông tin được Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Linh Hưng (sau đây gọi tắt là Linh Hưng Tourist) áp dụng khi khách hàng truy cập trên website www.linhhungtourist.com.vn của chúng tôi.
Linh Hưng Tourist hiểu rằng quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Linh Hưng Tourist rất trân trọng sự quan tâm đó và cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật.
Linh Hưng Tourist đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho quý khách hàng thông tin tốt nhất khi truy cập Website. Công ty chỉ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này.
Linh Hưng Tourist chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.
Quý khách có thể truy cập trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi viếng thăm trang web, quý khách sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh trừ khi quý khách có tài khoản trên trang web và đăng nhập vào bằng tên và mật khẩu của mình.

1. Mục đích và phạm vi thu thập
– Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên www.linhhungtourist.com.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập (đối với khách hàng đăng ký), địa chỉ khách hàng, IP (khách hàng). Đây là các thông tin mà www.linhhungtourist.com.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.linhhungtourist.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
– Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho www.linhhungtourist.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
www.linhhungtourist.com.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và www.linhhungtourist.com.vn.
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.linhhungtourist.com.vn.
– Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan pháp luật: www.linhhungtourist.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
– Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.linhhungtourist.com.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Linh Hưng.
  • Địa chỉ: 509 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý, , Đồng Hới, Quảng Bình.
  • Email: linhhungtourist@gmail.com.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
– Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình (nếu là khách hàng) bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.linhhungtourist.com.vn thực hiện việc này.
– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của www.linhhungtourist.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.linhhungtourist.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
– Email: linhhungtourist@gmail.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
– Thông tin cá nhân của khách hàng trên www.linhhungtourist.com.vn được www.linhhungtourist.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.linhhungtourist.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, www.linhhungtourist.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

7. Việc cập nhật và ngôn ngữ của Chính sách bảo mật
– www.linhhungtourist.com.vn sẽ chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để Khách hàng nhận biết được bản mới nhất.
– Theo quy định pháp luật, ngôn ngữ được ưu tiên sử dụng và tham chiếu là tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong cách giải thích giữa bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên tham chiếu.

Trân trọng thông báo